DeadLine

Termin ostateczny upłynał...

dla twojego dłużnika!

Change the language
Dead-Line

Witamy na stronie Dead-Line

Analizując rynek firm windykacyjnych stworzyliśmy ofertę z myślą o naszych klientach, którzy borykają się z problemem nie uregulowanych należności. Najnowsze metody działań firmy DEADLINE skutecznie pomagają w eliminowaniu trudnych płatności.

Wiemy jak istotny jest czas naszych klientów, dlatego staramy się aby zakończyć zlecenie windykacji w jak najkrótszym terminie. Każde powierzone naszej firmie zlecenie jest sprawdzane w sposób indywidualny, w celu obrania odpowiedniego toru pracy dla danego zlecenia.

Windykacja Należności

Odzyskanie należności na drodze polubownej przy zastosowaniu różnorodnych „narzędzi windykacyjnych” takich jak: monity listowne, telefoniczne oraz częste wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika.

Wywiad Gospodarczy

Sprawdzona metoda wywiadu gospodarczego pozwala na uchronienie Państwa firmy przed nie uczciwym klientem.

Monitoring Płatności

Usługa polegająca na profesjonalnym nadzorowaniu spłat należności przed upływem terminem płatności.

Windykacja Międzynarodowa Krajowa!

Zasięg działania: Polska, Wielka Brytania oraz Unia Europejska!

Twoje finanse z nami
nabiorą płynności!

Windykacja należności

Przed zawarciem umowy windykacji bezpłatnie weryfikujemy kondycje finansową i zasoby majątkowe dłużnika. Takie działanie pozwala nam wyznaczyć indywidualny tok pracy, co czyni proces windykacji znacznie skuteczniejszym. Również klient przed zawarciem kontraktu otrzymuje warunki finansowe określające wysokość prowizji od odzyskanej należności

Windykacja bezpośrednia

To doprowadzenie do spotkania z dłużnikiem który, w żaden sposób nie reaguje na wezwania do zwrotu należności. Negocjacje przeprowadzane przez windykatora w miejscu siedziby firmy, zamieszkania czy wykonywania pracy dłużnika mają zmobilizować nierzetelnego kontrahenta do terminowej płatności. A także Uświadomienia następstw w przypadku odmowy nieuregulowania należności oraz podpisania zobowiązania do zapłaty przez dłuznika.

Windykacja sądowa

To kolejne czynności przeprowadzane przez naszą firmę, które ma za zadanie zabezpieczenie wierzytelności klienta na drodze postępowania sądowego. Radcy prawni zatrudnieni przez naszą firmę dokonują wszelkich czynności związanych z procesem sądowym takim jak: przygotowanie pełnej dokumentacji, złożenie pozwu, reprezentowanie Klienta przed sądem, oraz uzyskanie prawomocnego wyroku wraz z klauzulą wykonalności.

Windykacja polubowna

Jest pierwszym krokiem w działaniach windykacyjnych, które mają na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika w jak najkrótszym czasie. Kontakt z dłużnikiem i prowadzone przez firmę DEADLINE negocjacje mają za zadanie zdyscyplinowanie nieuczciwego klienta do spłaty zadłużenia.

Postępowanie egzekucyjne

Uzyskany tytuł wykonawczy kierowany jest do egzekucji komorniczej. Następnie aby uskutecznić pracę komorniczą nasza firma pozyskuje wiarygodne informacje o ruchomościach, wierzytelnościach, udziałach w spółkach itp. Nadzorujemy przebieg czynności komorniczych z egzekucji majątku aby usprawnić ten proces, a czas trwania postępowania został zakończony w jak najkrótszym terminie.

Deadline

„Ci, co wygrywają – nigdy nie odpuszczają.
Ci, co odpuszczają – nigdy nie wygrywają…”

Kontakt z Nami

PL - +48 795 890 945
UK - ‭+44 777086 0686

Adres e-mail: info@dead-line.com.pl